Τους παράγοντες κινδύνου για μακρά Covid-19 στους εφήβους δείχνει νέα μελέτη - Ελεύθερος Τύπος