Συντάξεις: Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά