Πωλητήριο σε δύο εκκλησιαστικά «φιλέτα» - Ελεύθερος Τύπος