Ο «σιωπηρός δολοφόνος»: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την υψηλή αρτηριακή πίεση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες καρδιαγγειακών παθήσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ωστόσο είναι σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν.Όταν μιλάμε για καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ) εννοούμε τη στεφανιαία νόσο, τα εγκεφαλικά, τη νόσο περιφερικών αρτηριών και την καρδιακή ανεπάρκεια.Η καρδιαγγειακή νόσος είναι ένας γενικός όρος για τις παθήσεις που επηρεάζουν την καρδιά ή τα αιμοφόρα αγγεία. Συνήθως συνδέεται με συσσώρευση λιπαρών εναποθέσεων στο εσωτερικό των αρτηριών και αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με βλάβες στις αρτηρίες οργάνων όπως ...

Δείτε επίσης