Μέτρα στήριξης: 2 δισ. ευρώ σε δύο δόσεις - Ελεύθερος Τύπος