Μαύρο Ρόδο-Νεφέλη Κουρή: «Αρχικά είχα πει σχεδόν ”όχι”, δεν ήθελα να κάνω το 20χρονο» - Ελεύθερος Τύπος