Μαχσά Αμινί: Η Σύνθια Σάπικα εκφωνεί το δελτίο και κόβει τα μαλλιά της