ΑΧΟΝ: 20 Χρόνια στη Λάρισα! Εορταστικές τιμές σε Ξένες Γλώσσες και Πληροφορική! - larissanet.gr

Γιορτάζουμε και σας προσφέρουμε νέα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής σε εορταστικές τιμές! Tο κέντρο ΑΧΟΝ, από το 2001, με την καλή οργάνωση και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει, έχει σαν αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά επιτυχιών στις εξετάσεις των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το ΑΧΟΝ παρέχει εκπαίδευση στην πληροφορική σε όλες τις ηλικίες τόσο σε βασικό, σε προχωρημένο και σε επαγγελματικό επίπεδο στη Λάρισα. Ειδικότερα στον τομέα της πληροφορικής το Κέντρο μας είναι βραβευμένο από την ECDL Ελλάς, ως το ΠΡΩΤΟ εξεταστικό κέντρο του Νομού σε αριθμό πιστοποιήσεων, επιβεβαιώνοντας με τον ...

Δείτε επίσης

Μια νέα εποχή «ξημερώνει» στην εκπαίδευση των αγροτών με την ίδρυση έξι Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) στην οποία προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

larissanet

Οι έννοιες κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, αειφορία, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν ενσωματωθεί στη γνώση που παρέχει το Perrotis College.

larissanet

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

larissanet

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων

larissanet

Έναρξη αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στο Ά εξάμηνο και κατατάξεων στο Γ΄ Εξάμηνο για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στο Δ.Ι.Ε.Κ. του

larissanet

Κι αν το δύσκολο είναι να… βρεις το δάσκαλό σου για κάθε τομέα, τουλάχιστον στο θέμα της εκπαίδευσης το instateacher.gr

larissanet

Δεκτή στο πρόγραμμα E-MUSE (Complex microbial Ecosystems MUltiScale modElling: mechanistic and data driven approaches integration), το οποίο

larissanet