Λορέντζος Μαβίλης: Η ιδέα του καθήκοντος

Στις υψηλότερες κορυφές του Νεοελληνικού ΠαρνασσούΤο συνοπτικό της βιογραφίας και ιστορίας του ποιητού Μαβίλη, του αειμνήστου αυτού κορυφαίου, που στάθηκε διανοούμενος και ήρωας, το ίδιο ξέχωρος, το αναδημοσιεύω εδώ ως εισήγησι του άρθρου μου. Το διατήρησα στα χαρτιά μου, γιατί, λακωνικό όπως είνε, τον χαρακτηρίζει τέλεια. Το σημείωμα αυτό, επί πλέον, το στολίζει και το σεπτόν του ομοίωμα, ξεσηκωμένο από τη γνωστή εκείνη φωτογραφία που τον παρουσιάζει με τη στολή των Γαριβαλδινών και το στρατιωτικό του πηλήκιο προς τ’ απάνω, κατά τρόπο που το πλατύ και υπερήφανο μέτωπό του να φαντάζη υψηλοφρονέστερο… Τα ωραία του μάτια μαντεύονται ή καλύτερα διαφαίνονται ...

Δείτε επίσης

Όταν εκφέρεται πολιτικός λόγος στη Βουλή και μάλιστα σε ηγετικό επίπεδο, είναι ανεπίτρεπτη η επιλογή όρων με στόχο όχι την ακριβή απόδοση των γεγονότων αλλά τη δημιουργία εντυπώσεων

in.gr

Τα αγαπούσα αυτά τα κορίτσια, μαζί είχαμε μεγαλώσει

in.gr

Αποβλέπω σ' ένα σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο

in.gr

Η επίσκεψη του Βρετανικού Στόλου της Μεσογείου και του Τσώρτσιλ στη χώρα μας το 1927

in.gr

«Ο Μανιαδάκης ποτέ δεν χαριζόταν»

in.gr

Το λάθος μας είναι να προσποιούμεθα ότι δεν έχουμε χάσει πράγματα

in.gr

Η ελληνική ψυχή και η απόφαση της αυθόρμητης θυσίας

in.gr

Στερνός τρανός εκπρόσωπος μιας μεγάλης κουλτούρας, που εμείς οι ίδιοι αφανίσαμε

in.gr