Φραγκογιάννης στον «Ε.Τ.»: Η Ελλάδα έγινε προορισμός επενδύσεων