Ένταση στο κέντρο της Αθήνας σε πορεία για την ενεργειακή ακρίβεια