ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το φθινοπωρινό πλάνο εξορμήσεων του Εθνικού Κεντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για την αύξηση των εθνικών αποθεμάτων αίματος, έπειτα από τη δύσκολη περίοδο των εποχικών ελλείψεων του Αυγούστου, συνεχίζεται την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, σε έναν χώρο με ισχυρό πολιτιστικό συμβολισμό, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. (function(window, document, undefined) { var script_tag = document.createElement('script'); script_tag.src = 'https://ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?pzoneid=7386&height=405&width=720&tld=pronews.gr&ctype=div'; var container = document.querySelectorAll('[data-id=_mwayss-1001bd0fe69c0ce7de15443080d7260d]')[0]; container.setAttribute('id', (container.getAttribute('data-id')+(new Date()).getTime())); container.removeAttribute('data-id'); container.parentNode.insertBefore(script_tag, container); })(window, document); Ο κήπος του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, θα αποτελέσει για άλλη μια φορά το σημείο συνάντησης διαφορετικών ανθρώπων, που ασπάζονται τις θεμελιώδεις αξίες της ανιδιοτελούς προσφοράς και ...

Δείτε επίσης