Είναι οι ανισότητες, ανόητε

Στην πραγματικότητα συντελείται άλλη μια αρνητική αναδιανομή εισοδήματος, η οποία θα ενισχύσει έτι περαιτέρω τις ανισότητες, οι οποίες διευρύνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια οι κεντρικές τράπεζες δημιούργησαν τεράστιες ποσότητες νέου χρήματος (η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση ή «τύπωμα χρήματος») για να αντιμετωπίσουν την ύφεση και τον κίνδυνο κατάρρευσης τραπεζών και άλλων οργανισμών που θεωρούνται «πολύ μεγάλοι για να αποτύχουν», τροφοδοτώντας και με τον τρόπο αυτό την ανισότητα. Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών, που υπολογίζονται σε περίπου 28 τρισ. δολάρια, επενδύθηκε σε ...

Δείτε επίσης