ΔΕΗ: Στρατηγική ανάπτυξη με νέες εξαγορές ΑΠΕ - Ελεύθερος Τύπος