Αυτά διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία για την ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου»

Η «Κιβωτός του Κόσμου», που ίδρυσε ο πατέρας Αντώνιος κατά τη δεκαετία του ’90, όχι μόνο ήταν μια εξαιρετικά γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά είχε καταφέρει με το προβεβλημένο έργο της να συμπεριληφθεί ακόμα και στο σχολικό βιβλίο των Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου. Πιστεύετε ότι τα νυν τηλεοπτικά δίκτυα ενημέρωσης είναι:Ανεξάρτητα από την κυβέρνηση (1%, 203 Votes)Μερικώς εξαρτώμενα (2%, 353 Votes)Πλήρως εξαρτώμενα (56%, 8,114 Votes)Δεν βλέπω ειδήσεις στην τηλεόραση πλέον (40%, 5,719 Votes)Σύνολο ψήφων: 14,389 Loading ...Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο βιβλίο μαθητή της Γ’ Γυμνασίου γίνεται αναφορά στο έργο της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης ...

Δείτε επίσης