Το αναγκαίο σοκ οικονομικού μετασχηματισμού και μία νέα αναδιανεμητική πολιτική

Η πρόσφατη λήψη απόφασης στον ΟΟΣΑ – μετά από διαφωνίες που διήρκεσαν για μεγάλη περίοδο - για την επιβολή ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%, ελπίζω να αποτελεί ειλικρινή πρόθεση των κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν αρκεί όμως μία απλή αριθμητική προσέγγιση από τον ΟΟΣΑ στο πρόβλημα του υπερπλουτισμού και της αποφυγής φορολογίας από τις πολυεθνικές και τους πολύ πλούσιους. Δεν αρκεί μία «διεθνής ντιρεκτίβα» για να συνειδητοποιήσουν οι πολιτικοί πως ο πολύ πλούσιος οφείλει να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο όχι τόσο για λόγους φορολογικής ισονομίας, αλλά κυρώς γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος του προβλήματος της κοινωνικής στρέβλωσης. ...

Δείτε επίσης