130.000 κάτοικοι στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα